Odbor vnútornej bezpečnosti hlavný právny zástupca

1721

c) odbor legislatívny a právny, d) oddelenie ekonomiky, financovania a vnútornej správy, e) referát zahraničných vzťahov a tlačový, f) referát informačných technológií, g) referát zvláštnych úloh, h) referát vnútorného auditu. (2) Organizačné útvary kancelárie súdnej rady sú povinné pri vybavovaní svojej agendy

Odbor sociálnych vecí 1 . Zástupca prednostu 1 . Referát právny a priestupkový 2 Koordinátor aktivač. činnosti 0 - 2. Sekretariát prednostu 1 .

  1. Ako vyplniť w-8ben
  2. U.s. zákaznícky servis bankovej debetnej karty
  3. Prevádzať 699 dolárov
  4. Kryptomena ronnie moas
  5. Hodnota dolára v priebehu času
  6. Kryptomena a pranie špinavých peňazí
  7. Ledgerova peňaženka hviezdna
  8. Nákup čísel kreditných kariet

Centrálna úradná elektronická tabuľa - dokumenty zverejnené Okresným úradom Prešov. Odbor Telefón E-mail; Bc. Jarmila Ďurčová: Útvar právny a správy majetku: 02/20205120: durcovaj@senec.sk: JUDr. Lucia Podhorová: Útvar právny a správy majetku: 02/20205137: podhoroval@senec.sk: Ľudmila Rášová: Útvar právny a správy majetku: 02/20205135: rasoval@senec.sk: Bc. Tomáš Tahotný, LL.M: Útvar právny a správy Adresa. Mesto Senec Mierové nám. 8 903 01 Senec. IČO: 00305065 DIČ: 2020662237 Hlavný kontrolór Zástupca primátora Kancelária primátora Odbor Od organizačný a vnútornej správy Referát obchodu a služieb Odbor právny Úsek a Odbor stavebný a životného prostredia Odbor hlavného architekta Odbor sociálny a bytový Úsek prednostu Odbor školstva a mládeže Odbor organizačný a vnútornej správy Oddelenie informatiky Klientske centrum -referát organizačný -referát personálny -referát mzdovej učtárne -referát matriky Bukovinsky & Chlipala, s.r.o., právnik so zameraním na IT právo, kybernetickú bezpečnosť a ochranu osobných údajov .

Organizačný poriadok Mestského úradu -1- Primátor mesta Liptovský Mikuláš v zmysle § 13 ods. 4 písm. d) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a Štatútu mesta vydáva pre potreby mestského

Odbor vnútornej bezpečnosti hlavný právny zástupca

2001 OVB - odbor vnútornej bezpečnosti. SP - sekcia previerok.

Odbor vnútornej bezpečnosti hlavný právny zástupca

Pred 3 dňami Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie zástupca generálneho riaditeľa, Sekcia inšpekcie a vnútornej kontroly - generálny riaditeľ Odbor právnych služieb a bezpečnosti - riadite

Odbor vnútornej bezpečnosti hlavný právny zástupca

prostr. a miest.roz. 1 . Odbor informatizácie a grantov 1. Odbor sociálnych vecí 1 .

Odbor vnútornej bezpečnosti hlavný právny zástupca

V oblasti civilnej ochrany obyvateľstva plní najmä tieto úlohy: poskytuje krajskému úradu podklady potrebné na vypracovanie analýzy územia kraja a podklady na vypracovanie plánov ochrany obyvateľstva z hľadiska možných … Odbor inšpekcie práce - OIP vedúci inšpektor práce - VIP - Ing. Ivan Kompas +421 2 321 82 613 Oddelenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci BOZP I. vedúci oddelenia BOZP I. - Mgr. Ing. Marián Žerjava +421 2 321 82 608 inšpektor práce - Ing. Zita Kubová inšpektor práce EZ - Ing. Ján Mlynek +421 2 321 82 627 inšpektor práce EZ - Ing. Anna Brestenská +421 2 321 82 621 inšpektor práce PZ - Ing. Mikuláš Gono … Odbor všeobecnej vnútornej správy. kontrola vedenia matrík; dohľad nad dodržiavaním zákona o štátnych symboloch; povolenie zmeny mena alebo priezviska ; osvedčenie listiny a podpisu na listine; apostille a superlegalizácia; register adries za nepripojené obce; 3. poschodie: Katastrálny odbor.

Odbor vnútornej bezpečnosti hlavný právny zástupca

Odbor výst. živ. prostr. a miest.roz. 1 .

Mesto Senec Mierové nám. 8 903 01 Senec. IČO: 00305065 DIČ: 2020662237 Odbor služieb občanom a vnútornej správy; Odbor ekonomiky a financovania; Odbor životného prostredia a stavebného poriadku ; Odbor investičný; Architekt mesta. Dokumenty - architekt; Odbor právny a majetkový; Odbor riadenia projektov; Odbor starostlivosti o obyvateľa; Turisticko - informačné centrum; Organizačný poriadok MsÚ Brezno; Mestské zastupiteľstvo. Poslanci. Majetkové pomery poslancov za … HLAVNÝ KONTROLÓR MESTSKÁ POLÍC IA + Odbor sociálny Oddelenie bytových a sociálnych vecí Oddelenie sociálnych služieb KC Hlboké PRIMÁTOR MESTA I I I Kancelária prednostu Ĺ X 4 4 ZÁSTUPCA PRIMÁTORA MESTA — flie ormatiky H L ZÁSTUPCA PRIMÁTORA MESTA Mestská r:da Jný b Útvar manažmentu I Ľ a vnútornej kontroly enie projektového žmentuJ Oddelenie marketingu a podnikania … b) právny odbor, c) odbor vnútornej kontroly, d) odbor ľudských zdrojov, e) odbor informačných systémov.

Odbor vnútornej bezpečnosti hlavný právny zástupca

Hlavné úlohy: vybavovanie ucelenej odbornej agendy na úseku štátnych záležitostí v súčinnosti s  Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášky riaditeľovi ZŠ, ktorú žiak navštevuje. do 16.04.2021 – škola odošle prihlášky na stredné školy na odbory s talent. skúškou. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo zn 1. júl 2019 Článok 2 - Postavenie, práva a povinnosti primátora. Článok 3 Článok 5 - Vnútorná organizácia mestského úradu.

Článok 3 Článok 5 - Vnútorná organizácia mestského úradu. Článok 6 Článok 12 – Náplň činnosti útvaru hlavného kontrolóra. Článok 13 – Náplň činnosti sekretariátu Ak sa žiak prostredníctvom svojho zákonného zástupcu rozhodol študovať na našej škole Základné práva detí a žiakov ZUŠ sú zakotvené v právnej norme, ktorou Dohovor d) Dodržiavať školský poriadok školy a ďalšie vnútorné predpisy š Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, v odbore energetickej Hlavný banský úrad (ďalej len „HBÚ“) a obvodné banské úrady SR (ďalej len záväzných právnych predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri odbor 12.

rôzne typy elektronických peňaženiek
ako používať objemový profil v tradingview
60000 v amerických dolároch
profesionálne nástroje prihlásiť sa prázdne
ťažba m1 mac et
ako lacno nakupovať bitcoiny v nigérii
@ podpísať nefunguje windows 10

- realizuje povinnosti na úseku kybernetickej bezpečnosti podľa zákona 69/2018 Z. z. a 95/2019 Z.z. o kybernetickej bezpečnosti - zabezpečenie, evidencie a archivácii verejného obstarávania na komodity v pôsobnosti . Oddelenia . Oddelenie organizačné a vnútornej správy. a/ referát organizačný:

Odbor výst. živ. prostr. a miest.roz. 1 .